Legislation code 993/QĐ-UBND
Issuing date 08/07/2014
Published time 08/07/2014
Signer Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn
Subject

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Công viên vui chơi giải trí Liêng Nung

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation