Legislation code 1584/QĐ-UBND
Issuing date 28/11/2012
Published time 28/11/2012
Signer Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn
Subject

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu du lịch di tích lịch sử văn hóa Thắng cảnh cụm thác Dray Sap – Gia Long, xã Đăk Sôr và xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation