QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số/Kí hiệu 35/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2015
Ngày có hiệu lực 08/01/2015
Người ký Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn
Trích yếu

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch, Điều chỉnh, bổ sung Khu du lịch sinh thái Văn hóa – lịch sử Nâm Nung

Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác