Legislation code 35/QĐ-UBND
Issuing date 08/01/2015
Published time 08/01/2015
Signer Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn
Subject

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch, Điều chỉnh, bổ sung Khu du lịch sinh thái Văn hóa – lịch sử Nâm Nung

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation