Legislation code 320/QĐ-UBND
Issuing date 07/03/2018
Published time 07/03/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Phát triển Kinh tế Thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation