Legislation code 297/QĐ-UBND
Issuing date 01/03/2018
Published time 01/03/2018
Signer Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kỳ 2014 - 2018
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation