Legislation code 32/QĐ-UBND
Issuing date 09/01/2018
Published time 09/01/2018
Signer Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation