Legislation code 2060/QĐ-UBND
Issuing date 12/03/2018
Published time 12/03/2018
Signer Cao Huy
Subject

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation