Legislation code 64/QĐ-UBND
Issuing date 12/01/2018
Published time 12/01/2018
Signer Cao Huy
Subject

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ sô hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2018

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Kế hoạch
File attach
Other legislation