Legislation code 391/QĐ-UBND
Issuing date 22/03/2018
Published time 22/03/2018
Signer Cao Huy
Subject Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 – 2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
Other legislation