Legislation code 903/QĐ-UBND
Issuing date 14/06/2016
Published time 14/06/2016
Signer Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong
Subject

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND huyện Đắk Glong
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation