QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số/Kí hiệu 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/07/2015
Ngày có hiệu lực 22/07/2015
Người ký Điểu k'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
Trích yếu

Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác