Legislation code 485/QĐ-UBND
Issuing date 06/04/2018
Published time 06/04/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation