Legislation code 199/KH-UBND
Issuing date 02/05/2018
Published time 02/05/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Kế hoạch
File attach
Other legislation