Legislation code 717/QĐ-UBND
Issuing date 16/05/2018
Published time 16/05/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation