Legislation code 391/QĐ-UBND
Issuing date 22/03/2018
Published time 22/03/2018
Signer Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation