Legislation code 99/QĐ-UBND
Issuing date 19/01/2018
Published time 19/01/2018
Signer Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Kế  hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation