Legislation code 283/KH-UBND
Issuing date 13/06/2018
Published time 13/06/2018
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Đề án Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và Đề án chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Kế hoạch
File attach
Other legislation