QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số/Kí hiệu Số:843/QĐ - UBND
Ngày ban hành 23/05/2017
Ngày có hiệu lực 23/05/2017
Người ký Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Trích yếu

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, đối với Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV

Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác