QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số/Kí hiệu Số: 828/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/05/2017
Ngày có hiệu lực 19/05/2017
Người ký Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung vật nuôi chính vào Quy hoạch chi tiết chăn nuôi và giết mổ tập trung trên địa bàn huyện Đắk Glong đến
năm 2015 và định hướng đến năm 2020

 

Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác