QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 71/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị tại Thông 1, Cồn Dầu, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông UBND tỉnh 19/03/2018 Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
2 101/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2018 UBND tỉnh 19/03/2018 Phó Chủ tịch Cao Huy
3 373/QĐ-UBND Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 UBND tỉnh 15/03/2018 Trần Xuân Hải
4 105/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2018

UBND tỉnh 14/03/2018 Cao Huy
5 367/QĐ-UBND Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018, nguồn vốn thông báo sau (nguồn vốn thực hiện các chính sách hỗ trợ đã được HĐND tỉnh thông qua)
UBND tỉnh 13/03/2018 Trần Xuân Hải
6 2060/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018

UBND tỉnh 12/03/2018 Cao Huy
7 174/BC-VPUBND Kết quả thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Văn Phòng UBND tỉnh 07/03/2018 Ngô Xuân Lộc
8 320/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Phát triển Kinh tế Thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông UBND tỉnh 07/03/2018 Trương Thanh Tùng
9 297/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kỳ 2014 - 2018 UBND tỉnh 01/03/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10 74/KH-UBND Thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị tỉnh Đăk Nông năm 2018 UBND tỉnh 26/02/2018 Trần Xuân Hải
11 201/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020 UBND tỉnh 05/02/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
12 168/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án: Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh 31/01/2018 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
13 101/KH-UBND Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2018 UBND tỉnh 22/01/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 32/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 17/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng Công viên địa chất khu vực Krông Nô trở thành Công viên địa chất toàn cầu

UBND tỉnh 22/01/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 98/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2018 UBND tỉnh 19/01/2018 Phó Chủ tịch Cao Huy
16 98/QĐ-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 UBND tỉnh 19/01/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17 99/QĐ-UBND

Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/01/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 80/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu Thanh Hương của DNTN TM xăng dầu Thanh Hương UBND tỉnh 17/01/2018 Chủ tịch tỉnh Nguyễn Bốn
19 64/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ sô hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2018

UBND tỉnh 12/01/2018 Cao Huy
20 02/CT-BCĐ Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018 UBND tỉnh 10/01/2018 Phó Chủ tịch UBND Tôn Thị Ngọc Hạnh