Văn bản về kết luận tiếp công dân và trả lời đơn thư

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
774/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Ngọc Cẩm trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (lần đầu) 24/05/2018 Trương Thanh Tùng
773/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Lộ Văn Phải, thường trú tại thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông (lần đâu) 24/05/2018 Trương Thanh Tùng
772/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Đặng Minh Thâu thường trú tại thôn Núi Nước, thị trấn Ba Chúc, huyện Ba Tri, tỉnh An Giang (lần đầu) 24/05/2018 Trương Thanh Tùng
382/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Ngọc Sơn (lần hai)

20/03/2018 Trương Thanh Tùng
383/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Dương Thị Kim Lộc (lần hai)

20/03/2018 Trương Thanh Tùng
33/TB-UBND Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với bà Dương Thị Lùn 20/03/2018 Trương Thanh Tùng
381/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (lần hai)

20/03/2018 Trương Thanh Tùng
384/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Quốc Dũng

20/03/2018 Trương Thanh Tùng
376/QĐ-UBND

Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo đối với ông Đào Xuân Chung

19/03/2018 Trương Thanh Tùng
18/TB-UBND Hoãn tiếp công dân 31/01/2018 Trần Văn Diêu
43/QĐ-UBND Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiêu nại của bà Lê Thị Hường 10/01/2018 Trương Thanh Tùng
07/TB-UBND

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với bà Lê Thị Hường

10/01/2018 Trương Thanh Tùng
43/QĐ-UBND

Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Hường

10/01/2018 Trương Thanh Tùng
145/TB-UBND

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với bà Phan Thị Hợi

25/12/2017 Trương Thanh Tùng
2036/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

25/12/2017 Trương Thanh Tùng
2034/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Hương, trú tại thôn Boong Ring, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song (lần 2)

25/12/2017 Trương Thanh Tùng
7205/UBND-TCD

Công văn về việc giải quyết đơn của công dân Dương Thị Lùn (Quảng Phú, Krông Nô)

20/12/2017 Trần Văn Diêu
7066/UBND-TCD

Công văn về việc giải quyết đơn khiếu nại của công dân Lê Thị Hường

14/12/2017 Trần Văn Diêu
7065/UBND-TCD

Công văn về việc giải quyết đơn của công dân Phan Thị Hợi

14/12/2017 Trần Văn Diêu
6818/UBND-NN

Công văn về việc giải quyết kiến nghị của hộ ông Lê Đình Giáp (Phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa)

01/12/2017 Trần Văn Diêu