Thông báo - Giấy mời tiếp công dân

UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 (19/06/2018)

Vào lúc 8h 00' ngày 20/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn sẽ chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Tham dự buổi tiếp công dân có đồng...

Văn bản về kết luận tiếp công dân và trả lời đơn thư

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
580/TB-VPUBND

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn tại buổi tiếp công dân ngày 20/6/2018

27/06/2018 Trần Văn Diêu
881/QĐ-UBND

Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Quốc Dũng

08/06/2018 Trương Thanh Tùng
858/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chi Trú tại thôn Tân An, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
856/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Thị Duyên, trú tại thôn 5, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
855/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Hồng Duy, trú tại tổ 3, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
854/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Thủy, trú tại số nhà 29/6A, ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
853/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Quyền, trú tại thôn Tân Phú, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
852/QĐ-UBND

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đức, trú tại thôn 4, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
851/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Điểu Đoong, trú tại thôn Bu Ghe, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
860/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Điểu Nhoi, trú tại bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
857/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Đình Bá, trú tại thôn 4, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
845/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Thanh Sơn, trú tại thôn 3, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
846/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thi, trú tại suối Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
847/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Khởi, trú tại thôn Tân Phương, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
850/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hải, trú tại thôn Tân Phương, xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
849/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Điểu Đết, trú tại thôn Đắk La, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
848/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Điểu Dre, trú tại bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
859/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Đình Bá, trú tại thôn 4, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
774/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Ngọc Cẩm trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (lần đầu) 24/05/2018 Trương Thanh Tùng
773/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Lộ Văn Phải, thường trú tại thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông (lần đâu) 24/05/2018 Trương Thanh Tùng