Bản tin Liên hồ chứa

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc cho Bệnh viện đa khoa huyện Đắk R’lấp (không trúng thầu và đã trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ năm 2016)
Ngày đăng 19/05/2017 | 08:53  | View count: 803

Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 826/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc cho Bệnh viện đa khoa huyện Đắk R'lấp (không trúng thầu và đã trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ năm 2016). Xem chi tiết tại đây