NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Số/Kí hiệu 53/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2016
Ngày có hiệu lực 15/12/2016
Người ký Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Trích yếu Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác