NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Số/Kí hiệu 38/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2016
Ngày có hiệu lực 01/01/2017
Người ký Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Trích yếu Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 – 2020
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác