NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Số/Kí hiệu 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2017
Ngày có hiệu lực 26/07/2017
Người ký Lê Diễn
Trích yếu

Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016 và kết quả giám sát việc triển khai thực hiện công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác