NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Số/Kí hiệu 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/07/2017
Ngày có hiệu lực 21/07/2017
Người ký Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Trích yếu

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác