NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Số/Kí hiệu 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/07/2017
Ngày có hiệu lực 21/07/2017
Người ký Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Trích yếu

Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông năm 2018

Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác