NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Số/Kí hiệu 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2017
Ngày có hiệu lực 26/07/2017
Người ký Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Trích yếu

Nghị quyết thành lập đoàn giám sát về công tác quản lý đất đai và quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh

Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác