NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Số/Kí hiệu 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2017
Ngày có hiệu lực 26/07/2017
Người ký Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Trích yếu

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác