Nghị Quyết

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
1 31/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm hoc 2016 - 2017 đến năm hoc 2020 - 2021 31/08/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
2 26/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
3 35/2014/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới trường, lớp các ngành bậc học trong hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
4 15/2014/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2020 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
5 19/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án triển khai xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh tại các trường học mầm non trung học phổ thông công lập ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013 - 2016 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
6 34/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên các trường mầm non, phổ thông công lập ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2016 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
7 18/2013/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên và đối với học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải tại các trường phổ thông của tỉnh Đắk nông 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
8 41/2012/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2015 - 2016 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh