TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng 15/05/2018 | 02:48 PM  | View count: 114
Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, phiên họp tháng 4 năm 2018 để thảo luận, cho ý kiến một số...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2018

Ngày đăng 07/05/2018 | 01:59 PM  | View count: 230
Ngày 8/5/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2018.  Mời các đồng...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 09/04/2018 | 03:21 PM  | View count: 276
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, phiên họp tháng 3 năm 2018 để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Mời các...

Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Ngày đăng 03/04/2018 | 04:03 PM  | View count: 515
Ngày 5/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Mời các cơ...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2018.

Ngày đăng 05/03/2018 | 10:08 AM  | View count: 1134
7h30 phút, ngày 06 tháng 3 năm 2018 (thứ Ba), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3...

Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2018

Ngày đăng 06/02/2018 | 08:23 AM  | View count: 580
13h30, ngày 06 tháng 02 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2018. Đồng chí Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch Thường trực...

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 2/2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 09:25 AM  | View count: 990
Ngày 1/2/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 2/2018. - Thời gian: Bắt đầu từ...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày đăng 20/12/2017 | 09:38 AM  | View count: 1032
Trong 2 ngày 28-29/12/2017, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Cổng thông tin điện tử tỉnh...

Tài Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2017

Ngày đăng 04/12/2017 | 03:30 PM  | View count: 1095
Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ...

Họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận, thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh khóa III tại Kỳ họp thứ 5

Ngày đăng 31/10/2017 | 04:05 PM  | View count: 1077
07 giờ 30, ngày 01 tháng 11 năm 2017,  Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận, thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 25/10/2017 | 02:15 PM  | View count: 1054
Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/10/2017, UBND tỉnh tổ chức họp thành viên nhiệm kỳ 2016-2021 để thảo luận, thông qua một số nội dung chương trình HĐND tỉnh khóa III, kỳ họp thứ 5. Cổng thông tin...

Họp thành viên UBND tỉnh

Ngày đăng 16/10/2017 | 03:41 PM  | View count: 873
Chiều ngày 17/10, UBND tỉnh tổ chức họp thành viên để thảo luận về các nội dung: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018; Kế hoạch đầu tư công trung hạn...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh, phiên họp tháng 10/2017

Ngày đăng 04/10/2017 | 02:29 PM  | View count: 1239
13 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, phiên họp tháng 10/2017 để thảo luận một số nội dung thuộc thẩm...

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm

Ngày đăng 26/09/2017 | 09:58 AM  | View count: 978
Ngày 27/9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát chế độ báo cáo

Ngày đăng 11/09/2017 | 02:37 PM  | View count: 807
           Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà...

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 04:02 PM  | View count: 938
Vào lúc 07h30, ngày 30 tháng 8 năm 2017 (thứ Tư), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng...

Phiên họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận, thống nhất các nội dung trình HĐND tỉnh khóa III, kỳ họp thứ 5

Ngày đăng 23/08/2017 | 11:00 AM  | View count: 846
Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận, thống nhất các nội dung trình HĐND tỉnh khóa III, kỳ...

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

Ngày đăng 01/08/2017 | 09:18 AM  | View count: 1119
Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 2/8/2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017. Cổng TTĐT...

Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Ngày đăng 12/07/2017 | 09:00 AM  | View count: 1383
Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 13/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. ...

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017

Ngày đăng 01/07/2017 | 10:13 PM  | View count: 1658
Ngày 03/7/2017, Chính phủ tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 6 năm 2017. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn bộ tài liệu hội nghị: Lần 1 ; Lần 2 ; Lần 3 ; Lần 4 ; ...