TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2018

Ngày đăng 25/07/2018 | 09:03 AM  | View count: 472
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 26 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh tháng 7 và phương hướng nhiệm...

Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng 03/07/2018 | 01:56 PM  | View count: 316
Vào lúc 8h 00 phút, ngày 4/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng,...

Tài liệu hội nghị Chính phủ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với các địa phương

Ngày đăng 28/06/2018 | 10:05 AM  | View count: 909
Vào lúc 8 giờ 00, ngày 02/7/2018, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với các địa phương. UBND tỉnh tổ chức tham dự phiên họp nêu trên tại đầu cầu tỉnh Đắk Nông. Cổng...

Tài liệu hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm

Ngày đăng 20/06/2018 | 08:56 AM  | View count: 651
Vào lúc 13h30 phút, ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Ngày đăng 18/06/2018 | 09:51 AM  | View count: 450
Vào lúc 8h00 phút, ngày 19/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) để thảo luận, cho ý kiến thông qua các báo cáo trình HĐND tỉnh khóa III (nhiệm kỳ...

Tài lệu Họp Thành viên UBND tỉnh để xem xét một số nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 6.

Ngày đăng 05/06/2018 | 08:12 AM  | View count: 648
 Họp Thành viên UBND tỉnh để xem xét một số nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 6.  Thời gian: 8h00, Thứ 4 ngày 6/6/2018. Giấy mời. Tài liệu Báo cáo thẩm tra Đề án Quy hoạch...

Tài liệu họp tổ rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 29/05/2018 | 09:53 AM  | View count: 836
Vào lúc 14 giờ 00', ngày 30/5/2018 (Thứ Tư), Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Tổ rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng 15/05/2018 | 02:48 PM  | View count: 508
Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, phiên họp tháng 4 năm 2018 để thảo luận, cho ý kiến một số...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2018

Ngày đăng 07/05/2018 | 01:59 PM  | View count: 791
Ngày 8/5/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2018.  Mời các đồng...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 09/04/2018 | 03:21 PM  | View count: 709
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, phiên họp tháng 3 năm 2018 để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Mời các...

Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Ngày đăng 03/04/2018 | 04:03 PM  | View count: 969
Ngày 5/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Mời các cơ...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2018.

Ngày đăng 05/03/2018 | 10:08 AM  | View count: 1608
7h30 phút, ngày 06 tháng 3 năm 2018 (thứ Ba), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3...

Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2018

Ngày đăng 06/02/2018 | 08:23 AM  | View count: 1070
13h30, ngày 06 tháng 02 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2018. Đồng chí Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch Thường trực...

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 2/2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 09:25 AM  | View count: 1407
Ngày 1/2/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 2/2018. - Thời gian: Bắt đầu từ...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày đăng 20/12/2017 | 09:38 AM  | View count: 1500
Trong 2 ngày 28-29/12/2017, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Cổng thông tin điện tử tỉnh...

Tài Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2017

Ngày đăng 04/12/2017 | 03:30 PM  | View count: 1532
Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ...

Họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận, thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh khóa III tại Kỳ họp thứ 5

Ngày đăng 31/10/2017 | 04:05 PM  | View count: 1471
07 giờ 30, ngày 01 tháng 11 năm 2017,  Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận, thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 25/10/2017 | 02:15 PM  | View count: 1487
Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/10/2017, UBND tỉnh tổ chức họp thành viên nhiệm kỳ 2016-2021 để thảo luận, thông qua một số nội dung chương trình HĐND tỉnh khóa III, kỳ họp thứ 5. Cổng thông tin...

Họp thành viên UBND tỉnh

Ngày đăng 16/10/2017 | 03:41 PM  | View count: 1264
Chiều ngày 17/10, UBND tỉnh tổ chức họp thành viên để thảo luận về các nội dung: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018; Kế hoạch đầu tư công trung hạn...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh, phiên họp tháng 10/2017

Ngày đăng 04/10/2017 | 02:29 PM  | View count: 1596
13 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, phiên họp tháng 10/2017 để thảo luận một số nội dung thuộc thẩm...