DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN/THÁNG

Dự báo Khí tượng Thuỷ văn từ ngày 11 đến ngày 20/10/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 11/10/2017 | 10:31 AM  | View count: 51
 I. Tình hình Khí tượng       1.1 Thời tiết 10 ngày đầu tháng 10. Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu nhiều mây, có...

Thông báo khí tượng thuỷ văn tháng 10 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 01/10/2017 | 03:00 PM  | View count: 48
I. Tình hình Khí tượng. 1.1 Thời tiết tháng 09. Trong tháng 09 vừa qua, thời tiết các khu vực tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu và giữa mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào...

Dự báo Khí tượng Thuỷ văn từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 10 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 01/10/2017 | 08:58 AM  | View count: 37
 I. Tình hình Khí tượng      1.1 Thời tiết 10 ngày cuối tháng 9. Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều...

Dự báo Khí tượng Thuỷ văn từ ngày 21 đến ngày 30/9/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 21/09/2017 | 10:52 AM  | View count: 81
I. Tình hình Khí tượng       1.1 Thời tiết 10 ngày giữa  tháng 9. Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu mây thay đổi,...

Dự báo Khí tượng Thuỷ văn từ ngày 11 đến ngày 20/9/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 11/09/2017 | 10:30 AM  | View count: 114
I. Tình hình Khí tượng       1.1 Thời tiết 10 ngày đầu  tháng 9. Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây,...

Thông báo khí tượng thuỷ văn tháng 9 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 01/09/2017 | 03:26 PM  | View count: 222
I. Tình hình Khí tượng. 1.1 Thời tiết tháng 08. Trong tháng 08 vừa qua, thời tiết các khu vực tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu mây thay đổi, có mưa rào rải rác, ngày nắng gián...

Dự báo khí tượng thuỷ văn từ ngày 01-10/9/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 01/09/2017 | 03:21 PM  | View count: 84
 I. Tình hình Khí tượng      1.1 Thời tiết 11 ngày cuối  tháng 8. Trong 11 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây,...

Dự báo thời tiết đếm 28, ngày 29 tháng 8/2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 04:19 PM  | View count: 105
DỰ BÁO KHU VỰC DỰ BÁO ĐIỂM   1 Khu vực phía Bắc tỉnh (Cầu 14, Đăk Drông, Đăk Mâm) Mây thay...

Dự báo Khí tượng thuỷ văn từ ngày 01 đến ngày 10/7/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 03/07/2017 | 07:51 AM  | View count: 363
I. Tình hình Khí tượng  1.1 Thời tiết 10 ngày cuối  tháng 6 . Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây, thời kỳ đầu và cuối có mưa rải rác,...

Thông báo Khí tượng thuỷ văn tháng 7 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 03/07/2017 | 07:43 AM  | View count: 477
I. Tình hình Khí tượng . 1.1 Thời tiết tháng 06 . Trong tháng 06 vừa qua, thời tiết các khu vực tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu  và cuối mây thay đổi đến nhiều mây có mưa...

Dự báo Khí tượng thuỷ văn từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 21/06/2017 | 04:01 PM  | View count: 689
I. Tình hình Khí tượng   1.1 Thời tiết 10 ngày giữa tháng 6 . Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây, thời kỳ đầu và cuối có mưa...

Dự báo khí tượng thuỷ văn từ ngày 11 đến ngày 20 /06/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 12/06/2017 | 10:18 AM  | View count: 772
I. Tình hình Khí tượng   1.1 Thời tiết 10 ngày đầu tháng 6 . Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây, thời kỳ đầu có mưa rải rác,...

Dự báo khí tượng thuỷ văn từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 22/05/2017 | 09:37 AM  | View count: 461
I. Tình hình Khí tượng      1.1 Thời tiết 10 ngày giữa  tháng 5 . Trong 10 ngày vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có mưa...

Dự báo khí tượng thuỷ văn từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 5 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 12/05/2017 | 08:36 AM  | View count: 641
I. Tình hình Khí tượng      1.1 Thời tiết 10 ngày đầu  tháng 5. Trong 10 ngày vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và...

Dự báo khí tượng thuỷ văn từ ngày 11 đến ngày 20/4/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 25/04/2017 | 04:28 PM  | View count: 511
I. Tình hình Khí tượng       1.1 Thời tiết 10 ngày đầu tháng 4. Trong 10 ngày vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián...

Dự báo Khí tượng Thuỷ văn từ ngày 21 đến ngày 28/02/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 21/02/2017 | 11:45 PM  | View count: 421
I. Tình hình Khí tượng   1.1 Thời tiết 10 ngày giữa tháng 02 . Trong 10 ngày vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: ít mây đến mây thay đổi, không mưa, ngày nắng (riêng ngày...

Dự báo Khí tượng Thuỷ văn từ ngày 21 đến ngày 28/02/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 21/02/2017 | 09:30 AM  | View count: 19
I. Tình hình Khí tượng   1.1 Thời tiết 10 ngày giữa tháng 02 . Trong 10 ngày vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: ít mây đến mây thay đổi, không mưa, ngày nắng (riêng...

Thông báo Khí tượng Thuỷ văn tháng 02 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 02/02/2017 | 09:51 AM  | View count: 18
I. Tình hình Khí tượng. 1.1 Thời tiết tháng 01 . Trong tháng 01 vừa qua, thời tiết các khu vực tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu và giữa, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có...

Thông báo Khí tượng Thuỷ văn tháng 02 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 01/02/2017 | 12:01 AM  | View count: 394
I. Tình hình Khí tượng. 1.1 Thời tiết tháng 01 . Trong tháng 01 vừa qua, thời tiết các khu vực tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu và giữa, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có...