DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN/THÁNG

Dự báo Khí tượng Thuỷ văn từ ngày 21 đến ngày 28/02/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 21/02/2017 | 23:45  | View count: 566

I. Tình hình Khí tượng  

1.1 Thời tiết 10 ngày giữa tháng 02.

Trong 10 ngày vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: ít mây đến mây thay đổi, không mưa, ngày nắng (riêng ngày 20/02 chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông). Gió Đông bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4 - 5. Lượng mưa các khu vực phổ biến thấp hơn (riêng khu vực Giữa tỉnh có nơi cao hơn) TBNN cùng TK.

- Khu vực Cư Jút, bắc Krông Nô: (Cầu 14, Đăk Drông, Đăk Mâm): Nhiệt độ không khí: 15,0 ¬– 31,0oC; lượng mưa phổ biến: < 6,0mm.

 - Khu vực Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô: (Đăk Mil, Nâm N'Jang, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R'măng): Nhiệt độ không khí: 14,0 ¬– 28,00C; lượng mưa phổ biến: 2,0 – 20,0mm.

- Khu vực Gia Nghĩa, Đăk Rlấp, Đăk Glong, Tuy Đức: (Đăk Nông, Quảng Khê, Kiến Đức, Đăk Ngo, Đăk Buk So): Nhiệt độ không khí: 15,0 ¬– 32,00C; lượng mưa phổ biến: 4,0 –  11,0mm, có nơi > 60,0mm.

- So với trung bình nhiều năm cùng kỳ (TBNNCK): Nhiệt độ, bốc hơi và số giờ nắng thấp hơn; Các yếu tố khác biến động.

1.2 Dự báo 08 ngày cuối tháng 02.       

- Xu thế thời tiết: Trong 08 ngày tới, tỉnh Đăk Nông chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa Tây Nam lưỡi cao lục địa suy yếu, sau được tăng cường vào thời kỳ giữa và cuối; Thời kỳ đầu kết hợp rìa Đông nam áp thấp nóng phía tây. Với hoạt động của đới gió Đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh.

- Thời tiết có khả năng: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có ngày có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác (trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và mưa đá xảy ra). Gió Đông bắc cấp 2 – 3, có lúc cấp 4.

- Lượng mưa các khu vực phổ biến: Cao hơn so với TBNN cùng TK, tập trung vào thời kỳ giữa và cuối.

 - Nhiệt độ không khí và lượng mưa:

* Khu vực Cư Jút, bắc Krông Nô: (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm).

- Nhiệt độ không khí trung bình: 21,5 – 22,50C, thấp nhất: 17,0 – 19,00C, cao nhất: 30,0 – 32,0 0C.

- Lượng mưa phổ biến: 5,0 – 15,0mm.

* Khu vực Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô: (Đăk Mil, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk Rmăng).

- Nhiệt độ không khí trung bình: 20,0 – 21,00C, thấp nhất: 16,0 – 18,00C, cao nhất: 29,0 – 31,0OC.

- Lượng mưa phổ biến: 10,0 – 30,0mm.

* Khu vực Gia Nghĩa, Đăk Rlấp, Đăk Glong, Tuy Đức: (Đăk Nông, Quảng Khê, Kiến Đức, Đăk Ngo, Đăk Buk So)

- Nhiệt độ không khí trung bình: 21,5 – 22,50C, thấp nhất: 16,0 – 18,00C, cao nhất: 30,0 – 32,00C.

- Lượng mưa phổ biến: 10,0 – 30,0mm, có nơi 30,0 – 50,0 mm.

II. Tình hình Thủy văn

2.1 Tình hình thuỷ văn 10 ngày giữa tháng 2 năm 2017.

Trong 10 ngày qua, mực nước trên các sông suối trong tỉnh phổ biến: Dao động nhỏ theo xu thế giảm chậm, có ngày ít biến đổi. Các sông EaKrông, Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của hồ thủy điện với biên độ từ 1,19 – 1,33m.

Tại trạm Đăk Nông - sông Đăk Nông, Hmax = 587,49m; Htb = 587,38m;Hmin =  587,32m.

Tại trạm Đức Xuyên - sông Krông Nô, Hmax = 424,64m; Htb = 424,30m; Hmin = 423,45m.

So với mực nước TB của 10 ngày đầu tháng 02/2017:

Phổ biến thấp hơn từ 0,05 - 0,10m; Riêng sông Krông Nô cao hơn 0,03m.

So với mực nước TBNN cùng thời kỳ:

Trên sông Đăk Nông cao hơn 0,08m; trên sông EaKrông cao hơn 4,11m; trên sông Krông Nô thấp hơn 0,79m.

So với mực nước TB cùng kỳ năm 2016:

Xấp xỉ trên sông Đăk Nông; cao hơn 0,73m trên sông EaKrông; cao hơn 0,27m trên sông Krông Nô.

2.2 Dự báo 08 ngày cuối tháng 02 năm 2017.

Trong 8 ngày tới, tình hình thủy văn trong tỉnh diễn biến như sau: mực nước trên các sông suối trong tỉnh phổ biến dao động theo xu thế giảm chậm, có ngày dao động nhỏ từ 0,05 - 0,15m vào thời kì giữa và cuối; Các sông EaKrông, Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của hồ thủy điện với biên độ từ 1,10 - 1,50m.

So với mực nước TB của 10 ngày giữa  tháng 02/2017:

+ Phổ biến xấp xỉ đến thấp hơn một ít.

So với mực nước TBNN cùng thời kỳ:

+ Trên sông Đăk Nông cao hơn từ 0,05 - 0,10m;

+ Trên sông EaKrông cao hơn từ 4,00 - 4,20m;

+ Trên sông Krông Nô thấp hơn từ 0,65 - 0,85m.

So với mực nước TB cùng thời kỳ năm trước (2016):

+ Trên sông Đăk Nông cao hơn một ít;

+ Trên sông EaKrông  và Krông Nô cao hơn 0,15 – 0,60m;  

 

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông