DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN/THÁNG

Dự báo khí tượng thuỷ văn từ ngày 01 đến ngày 10/12/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 02/12/2017 | 07:57  | View count: 122

Tình hình Khí tượng 

1.1 Thời tiết 10 ngày cuối tháng 11.

Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi đến rải rác, ngày nắng gián đoạn. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – 3, có lúc mạnh cấp 4 - 5. Lượng mưa các khu vực phổ biến cao hơn (riêng khu vực phía Nam thấp hơn) TBNN cùng TK.

- Khu vực Cư Jút, bắc Krông Nô: (Cầu 14, Đăk Drông, Đăk Mâm): Nhiệt độ không khí: 21,0 ­– 30,00C; lượng mưa phổ biến: 2,0 – 15,0mm.

 - Khu vực Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô: (Đăk Mil, Nâm N'Jang, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R'măng): Nhiệt độ không khí: 19,0 ­– 28,00C; lượng mưa phổ biến: 8,0 – 16,0mm.

- Khu vực Gia Nghĩa, Đăk Rlấp, Đăk Glong, Tuy Đức: (Đăk Nông, Quảng Khê, Kiến Đức, Đăk Ngo, Đăk Buk So): Nhiệt độ không khí: 19,0 ­– 31,00C; lượng mưa phổ biến: 5,0 – 19,0mm, cá biệt có nơi < 2,0mm.

- So với trung bình nhiều năm cùng kỳ (TBNNCK): Nhiệt độ và độ ẩm cao hơn, bốc hơi thấp hơn; Các yếu tố khác biến động.

1.2 Dự báo 10 ngày đầu tháng 12.      

- Xu thế thời tiết: Trong 10 ngày tới, tỉnh Đăk Nông chủ yếu chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường trong thời kỳ đầu và cuối, thời kỳ giữa ổn định và suy yếu. (riêng khu vực phía Nam tỉnh kết hợp với rìa phía Bắc rãnh thấp xích đạo có trục 5 – 8 độ vĩ Bắc). Trên cao là rìa Tây nam lưỡi cao cận nhiệt đới. Với hoạt động của đới gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh.

- Thời tiết có khả năng: Thời kỳ đầu và một, hai ngày cuối nhiều mây, có mưa vài nơi đến rải rác, ngày có lúc nắng. Thời kỳ giữa mây thay đổi đến nhiều mây, phổ biến không mưa, cá biệt có nơi có mưa nhỏ lượng không đáng kể, ngày nắng gián đoạn. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – 3, có lúc mạnh cấp 4 - 5.

- Lượng mưa các khu vực phổ biến: Xấp xỉ so với TBNN cùng TK, tập trung vào thời kỳ đầu.

- Nhiệt độ không khí và lượng mưa:

* Khu vực Cư Jút, bắc Krông Nô: (Cầu 14, Đăk Drông, Đăk Mâm).

- Nhiệt độ không khí trung bình: 21,5 – 22,50C, thấp nhất: 16,0 – 18,00C, cao nhất: 28,0 – 30,00C.

- Lượng mưa phổ biến: 0,0 – 5,0mm.

* Khu vực Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô: (Đăk Mil, Nâm N'Jang, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R'măng).

- Nhiệt độ không khí trung bình: 20,0– 21,00C, thấp nhất: 14,0 – 16,00C, cao nhất: 27,0 – 29,00C.

- Lượng mưa phổ biến: 5,0 – 10,0mm, cá biệt có nơi không mưa.

* Khu vực Gia Nghĩa, Đăk Rlấp, Đăk Glong, Tuy Đức: (Đăk Nông, Quảng Khê, Kiến Đức, Đăk Ngo, Đăk Buk So)

- Nhiệt độ không khí trung bình: 21,5 – 22,50C, thấp nhất: 14,0 – 16,00C, cao nhất: 28,0 – 30,00C.

- Lượng mưa phổ biến: 10,0 – 15,0mm.

II. Tình hình Thủy văn

2.1 Tình hình thuỷ văn 10 ngày cuối tháng 11 năm 2017.

Trong 10 ngày qua, mực nước trên các sông suối trên địa bàn tỉnh Đăk Nông phổ biến theo xu thế giảm chậm, có ngày ít biến đổi. Trên các sông EaKrông và Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của hồ thủy điện với biên độ từ 1,10 – 1,90m.

So với mực nước TB của 10 ngày giữa tháng 11/2017:

Phổ biến thấp hơn từ 0,10 – 0,25m;

So với mực nước TBNN cùng thời kỳ:

Trên sông Đăk Nông cao hơn 0,25m; trên sông EaKrông cao hơn 3,00m; trên sông Krông Nô thấp hơn 1,05m.

So với mực nước TB cùng kỳ năm 2016:

Phổ biến cao hơn 0,10 – 0,15m; Riêng sông Đăk Nông thấp hơn 0,05m.

2.2 Dự báo 10 ngày đầu tháng 12 năm 2017.

Trong 10 ngày tới, tình hình thủy văn trong tỉnh diễn biến như sau: Trong thời kỳ đầu mực nước ít biến đổi; Thời kỳ giữa và cuối, mực nước dao động theo xu thế giảm chậm. Các sông EaKrông, Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của hồ thủy điện với biên độ từ 1,40 – 1,90m.

So với mực nước TB của 10 ngày cuối tháng 11/2017:

+ Thấp hơn 0,10 - 0,20m;

So với mực nước TBNN cùng thời kỳ:

+ Trên sông Đăk Nông cao hơn từ 0,10 - 0,20m;

+ Trên sông EaKrông cao hơn từ 2,85 - 3,05m;

+ Trên sông Krông Nô thấp hơn từ 0,90 - 1,10m.

So với mực nước TB cùng thời kỳ năm trước (2016):

+ Thấp hơn từ 0,05 - 0,25m.

Xem phụ lục số liệu khí tượng 10 ngày cuối tháng 11, số liệu mực nước 10 ngày cuối tháng 11, số liệu mực nước dự báo 10 ngày đầu tháng 12 năm 2017 tại đây

Nguồn: Đài KTTV tỉnh Đắk Nông