DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN/THÁNG

Thông báo Khí tượng Thuỷ văn tháng 12 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 02/12/2017 | 08:04  | View count: 161

I. Tình hình Khí tượng.

1.1 Thời tiết tháng 11.

Trong tháng 11 vừa qua, thời tiết các khu vực tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu có mưa rải rác đến nhiều nơi, có ngày có nơi mưa vừa đến mưa to, cá biệt có nơi mưa rất to và dông, ngày nắng gián đoạn; Thời kỳ giữa và cuối có mưa vài nơi đến rải rác, có ngày có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, ngày nắng gián đoạn; Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – 3, có lúc mạnh cấp 4 –5. Lượng mưa các khu vực phổ biến cao hơn so với TBNN cùng TK.

Khu vực Cư Jút, bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Drông, Đăk Mâm):

Nhiệt độ không khí; trung bình: 23,0 – 24,00C; cao nhất: 30,0 – 32,00C; thấp nhất: 17,0 – 19,00C; Lượng mưa phổ biến: 150,0 – 190,0mm.

- Khu vực Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk Mil, Nâm N'Jang, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk Rmăng).

Nhiệt độ không khí; trung bình: 21,0 – 22,00C; cao nhất: 28,0 – 30,00C; thấp nhất: 16,0 – 18,00C; Lượng mưa phổ biến: 100,0 –  180,0mm.

- Khu vực Gia Nghĩa, Đăk Rlấp, Đăk Glong, Tuy Đức (Đăk Nông, Quảng Khê, Kiến Đức, Đăk Ngo, Đăk Buk So):

Nhiệt độ không khí; trung bình: 23,0 – 24,00C; cao nhất: 31,0 – 33,00C; thấp nhất: 17,0 – 19,00C; Lượng mưa phổ biến: 140,0 –  240,0mm, cá biệt có nơi < 80,0mm.

- So với trung bình nhiều năm cùng kỳ (TBNNCK): Nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm cao hơn, bốc hơi và số giờ nắng thấp hơn; Các yếu tố khác biến động.  

1.2 Dự báo tháng 12 năm 2017.

Xu thế thời tiết: Tháng 12 - 2017 thời tiết tỉnh Đăk Nông là tháng thuộc thời kỳ mùa khô, nên có khả năng chịu ảnh hưởng của rìa Tây nam áp cao lạnh lục địa tăng cường thành từng đợt, kết hợp với rìa phía Bắc rãnh thấp xích đạo. Với hoạt động của đới gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh.

Thời tiết phổ biến: Thời tiết phổ biến: Thời kỳ đầu mây thay đổi đến nhiều mây có mưa vài nơi đến rải rác, ngày nắng gián đoạn; Thời kỳ giữa và cuối mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – 3 có lúc mạnh cấp 4 - 5 giật trên cấp 5. Lượng mưa các khu vực phổ biến: Xấp xỉ so với TBNN cùng TK, tập trung vào thời kỳ đầu.

Nhiệt độ không khí và lượng mưa:

- Khu vực Cư Jút, bắc Krông Nô: (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm).

Nhiệt độ không khí trung bình: 22,0 – 23,0OC, thấp nhất: 15,0 - 17,0OC, cao nhất: 29,0 – 31,0OC.

Lượng mưa phổ biến: 10,0 – 15,0mm.

- Khu vực Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô: (Đăk Mil, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk Rmăng).

Nhiệt độ không khí trung bình: 21,0 - 22,0OC, thấp nhất: 14,0 - 16,0OC, cao nhất: 28,0 - 30,0OC.

Lượng mưa phổ biến: 15,0 – 20,0mm.

- Khu vực Gia Nghĩa, Đăk Rlấp, Đăk Glong, Tuy Đức: (Đăk Nông, Quảng Khê, Kiến Đức, Đăk Ngo, Đăk Buk So).

Nhiệt độ không khí trung bình: 22,0 – 23,0OC, thấp nhất: 14,0 – 16,0OC, cao nhất: 29,0 – 31,0OC.

Lượng mưa phổ biến: 20,0 – 30,0mm.

II. Tình hình Thuỷ văn.

2.1 Thuỷ văn tháng 11.

Trong tháng 11/2017, mực nước trên các sông suối ở phía Nam tỉnh phổ biến dao động từ 0,30 – 0,70m vào thời kì đầu; thời kì giữa và cuối mực nước dao động theo xu thế giảm chậm, có ngày mực nước ít biến đổi. Các sông EaKrông, Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện với biên độ từ 1,70 – 5,05m; Riêng sông Krông Nô đã xảy ra lũ trên báo động 1 do xả lũ điều tiết hồ.

Mực nước trung bình tháng 11/2017:

So với mực nước trung bình tháng 10/2017: Phổ biến xấp xỉ đến cao hơn một ít; riêng sông Đăk Nông thấp hơn 0,62m.

So với mực nước TBNN cùng thời kỳ: trên sông Đăk Nông cao hơn 0,26m; trên sông Ea Krông cao hơn 3,10m; trên sông Krông Nô thấp hơn 1,00m.

So với mực nước TBCKNT (năm 2016): Phổ biến cao hơn 0,20 - 0,95m;

2.2 Dự báo tháng 12/2017

Xu thế thuỷ văn

Trong tháng 12/2017, tình hình thủy văn trong tỉnh khả năng diễn biến như sau: Mực nước trên các sông suối trên địa bàn tỉnh phổ biến ít biến đổi vào thời kỳ đầu; thời kỳ giữa và cuối mực nước dao động theo xu thế giảm. Các sông EaKrông, Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện với biên độ từ 1,10 – 2,10m.

Mực nước trung bình tháng 12/2017.    

So với mực nước trung bình tháng 11/2017: Thấp hơn từ 0,20 - 0,50m;

So với mực nước TBNN cùng thời kỳ: trên sông Đăk Nông cao hơn từ 0,10 - 0,20m; trên sông EaKrông cao hơn 3,10 – 3,30m; trên sông Krông Nô thấp hơn 0,90 – 1,10m.

So với mực nước TB cùng thời kỳ năm trước (năm 2016): Xấp xỉ đến cao hơn từ 0,20 – 0,50m.

Xem phụ lục bảng số liệu khí tượng, số liệu mực nước tháng 11 năm 2017, và bảng số liệu mực nước dự báo tháng 12 năm 2017 tại đây

Nguồn: Đài KTTV tỉnh Đắk Nông