DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN/THÁNG

Dự báo khí tượng thuỷ văn từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 5 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 12/05/2017 | 08:36  | View count: 843

I. Tình hình Khí tượng     

1.1 Thời tiết 10 ngày đầu  tháng 5.

Trong 10 ngày vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và chiều tối có mưa rào rải rác, có ngày mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió đổi hướng cấp 2 - 3. Lượng mưa các khu vực phân bố không đều, phổ biến cao hơn TBNN cùng TK.

- Khu vực Cư Jút, bắc Krông Nô: (Cầu 14, Đăk Drông, Đăk Mâm): Nhiệt độ không khí: 22,0 ­– 34,0oC; lượng mưa phổ biến: 60,0 – 110,0mm.

 - Khu vực Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô: (Đăk Mil, Nâm N'Jang, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R'măng): Nhiệt độ không khí: 20,0 ­– 31,00C; lượng mưa phổ biến: 60,0 – 110,0mm, cá biệt có nơi >110mm.

- Khu vực Gia Nghĩa, Đăk Rlấp, Đăk Glong, Tuy Đức: (Đăk Nông, Quảng Khê, Kiến Đức, Đăk Ngo, Đăk Buk So): Nhiệt độ không khí: 20,0 ­– 33,00C; lượng mưa phổ biến: 70,0 – 130,0mm, cá biệt có nơi > 130mm.

- So với trung bình nhiều năm cùng kỳ (TBNNCK):Độ ẩm cao hơn, bốc hơi và số giờ nắng thấp hơn; Các yếu tố khác biến động.

1.2 Dự báo 10 ngày giữa  tháng 5.      

- Xu thế thời tiết: Trong 10 ngày tới, tỉnh Đăk Nông chịu ảnh hưởng của rìa Đông nam áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với rìa phía Bắc rãnh áp thấp xích đạo có khả năng nâng trục lên phía Bắc, trên cao là áp cao cận nhiệt đới. Với hoạt động của đới gió Tây và Tây nam có cường độ yếu đến trung bình.

- Thời tiết có khả năng: Thời kỳ đầu mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác; Thời kỳ giữa và cuối nhiều mây, có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông, ngày có lúc nắng, (trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh). Thời kỳ đầu gió đổi hướng, thời kỳ giữa và cuối gió Tây đến Tây nam cấp 2 - 3.

- Lượng mưa các khu vực phổ biến: Xấp xỉ và cao hơn so với TBNN cùng TK, tập trung vào thời kỳ giữa và cuối.

- Nhiệt độ không khí và lượng mưa:

* Khu vực Cư Jút, bắc Krông Nô: (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm).

- Nhiệt độ không khí trung bình: 24,5 – 25,50C, thấp nhất: 20,0 – 22,00C, cao nhất: 33,0 – 35,0 0C.

- Lượng mưa phổ biến: 80,0 – 110,0mm.

* Khu vực Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô: (Đăk Mil, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk Rmăng).

- Nhiệt độ không khí trung bình: 23,0 – 24,00C, thấp nhất: 19,0 – 21,00C, cao nhất: 31,0 – 33,0OC.

- Lượng mưa phổ biến: 80,0 - 110,0mm, có nơi > 110,0mm.

* Khu vực Gia Nghĩa, Đăk Rlấp, Đăk Glong, Tuy Đức: (Đăk Nông, Quảng Khê, Kiến Đức, Đăk Ngo, Đăk Buk So)

- Nhiệt độ không khí trung bình: 23,5 – 24,50C, thấp nhất: 19,0 – 21,00C, cao nhất: 32,0 – 34,00C.

- Lượng mưa phổ biến: 100,0 – 150,0mm, có nơi > 150,0mm

II. Tình hình Thủy văn

2.1 Tình hình thuỷ văn 10 ngày đầu tháng 5 năm 2017.

Trong 10 ngày qua, mực nước trên các sông suối trong tỉnh phổ biến: dao động nhỏ vào thời kì đầu; thời kì giữa và cuối mực nước dao động từ 0,10 - 0,30m. Các sông EaKrông, Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của hồ thủy điện với biên độ từ 1,20 – 2,09m.

Tại trạm Đăk Nông - sông Đăk Nông, Hmax = 588,02m; Htb = 587,82m;
Hmin =  587,60m.

Tại trạm Cầu 14 - sông EaKrông, Hmax = 302,86m; Htb = 302,48m; Hmin = 301,66m.

Tại trạm Đức Xuyên - sông Krông Nô, Hmax = 425,65m; Htb = 424,85m
Hmin = 423,56m.

So với mực nước TB của 10 ngày cuối tháng 04/2017:

Cao hơn từ 0,10 - 0,35m.

So với mực nước TBNN cùng thời kỳ:

Trên sông Đăk Nông cao hơn 0,42m; trên sông EaKrông cao hơn 4,15m; trên sông Krông Nô thấp hơn 0,23m.

So với mực nước TB cùng kỳ năm 2016:

Cao hơn từ 0,35 - 0,60m.

2.2 Dự báo 10 ngày giữa tháng 05 năm 2017.

Trong 10 ngày tới, tình hình thủy văn trong tỉnh diễn biến như sau: Thời kì đầu mực nước dao động theo xu thế giảm chậm, có ngày ít biến đổi; Thời kì giữa và cuối mực nước có dao động nhỏ đến dao động từ 0,20 - 0,50m. Các sông EaKrông, Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của hồ thủy điện với biên độ từ 1,00 - 2,00m.

So với mực nước TB của 10 ngày đầu  tháng 05/2017:

+ Cao hơn một ít trên sông Đăk Nông, thấp hơn từ 0,05- 0,25m trên các sông còn lại.

So với mực nước TBNN cùng thời kỳ:

+ Trên sông Đăk Nông cao hơn từ 0,20 - 0,40m;

+ Trên sông EaKrông cao hơn từ 3,90 - 4,10m;

+ Trên sông Krông Nô thấp hơn từ 0,40 - 0,60m.

So với mực nước TB cùng thời kỳ năm trước (2016):

+ Phổ biến cao hơn 0,35 – 0,45m.

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông