DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN/THÁNG

Dự báo khí tượng thuỷ văn từ ngày 11 đến ngày 20/4/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 25/04/2017 | 16:28  | View count: 654

I. Tình hình Khí tượng      

1.1 Thời tiết 10 ngày đầu tháng 4.

Trong 10 ngày vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn; Thời kỳ đầu và giữa, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có ngày có mưa vừa, mưa to và dông; Thời kỳ cuối có mưa rào vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2, sau đổi hướng. Lượng mưa các khu vực phổ biến thấp hơn (riêng khu vực phía Nam tỉnh cao hơn) TBNN cùng TK.

- Khu vực Cư Jút, bắc Krông Nô: (Cầu 14, Đăk Drông, Đăk Mâm): Nhiệt độ không khí: 20,0 ­– 35,0oC; lượng mưa phổ biến: 6,0 – 25,0mm, cá biệt có nơi < 5,0mm.

 - Khu vực Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô: (Đăk Mil, Nâm N'Jang, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R'măng): Nhiệt độ không khí: 18,0 ­– 32,00C; lượng mưa phổ biến: 26,0 – 90,0mm.

- Khu vực Gia Nghĩa, Đăk Rlấp, Đăk Glong, Tuy Đức: (Đăk Nông, Quảng Khê, Kiến Đức, Đăk Ngo, Đăk Buk So): Nhiệt độ không khí: 18,0 ­– 33,00C; lượng mưa phổ biến: 48,0 – 100,0mm.

- So với trung bình nhiều năm cùng kỳ (TBNNCK): Nhiệt độ và độ ẩm cao hơn, bốc hơi thấp hơn; Các yếu tố khác biến động.

1.2 Dự báo 10 ngày giữa tháng 4.      

- Xu thế thời tiết: Trong 10 ngày tới, tỉnh Đăk Nông chịu ảnh hưởng của phía nam áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp rìa đông nam áp thấp nóng phía tây hoạt động trở lại. Với hoạt động của đới gió Đông bắc có cường độ trung bình, sau đổi hướng tây và Tây nam cấp 2.

- Thời tiết có khả năng: Mây thay đổi, ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có ngày mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông, (trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh). Gió Đông bắc cấp 2, sau đổi hướng.

- Lượng mưa các khu vực phổ biến: khu vực phái bắc và giữa tỉnh xấp xỉ và thấp hơn so với TBNN cùng TK, khu vực phía nam tỉnh đạt cao hơn; tập trung vào thời kỳ đầu và giữa.

- Nhiệt độ không khí và lượng mưa:

* Khu vực Cư Jút, bắc Krông Nô: (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm).

- Nhiệt độ không khí trung bình: 25,0 – 26,00C, thấp nhất: 19,0 – 21,00C, cao nhất: 34,0 – 36,0 0C.

- Lượng mưa phổ biến: Không mưa, có nơi 5,0 – 10,0mm, có nơi 20,0 – 30,0mm.

* Khu vực Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô: (Đăk Mil, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk Rmăng).

- Nhiệt độ không khí trung bình: 24,0 – 25,00C, thấp nhất: 19,0 – 21,00C, cao nhất: 32,0 – 34,0OC.

- Lượng mưa phổ biến: 30,0 - 50,0mm, có nơi > 50,0mm.

* Khu vực Gia Nghĩa, Đăk Rlấp, Đăk Glong, Tuy Đức: (Đăk Nông, Quảng Khê, Kiến Đức, Đăk Ngo, Đăk Buk So)

- Nhiệt độ không khí trung bình: 23,0 – 24,00C, thấp nhất: 19,0 – 21,00C, cao nhất: 33,0 – 35,00C.

- Lượng mưa phổ biến: 50,0 – 80,0mm, có nơi > 100,0mm

II. Tình hình Thủy văn

2.1 Tình hình thuỷ văn 10 ngày đầu tháng 4 năm 2017.

Trong 10 ngày qua, mực nước trên các sông suối trong tỉnh phổ biến: dao động nhỏ đến dao động từ 0,10 - 0,25m. Các sông EaKrông, Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của hồ thủy điện với biên độ từ 1,56 – 1,86m.

Tại trạm Đăk Nông - sông Đăk Nông, Hmax = 587,70m; Htb = 587,54m;
Hmin =  587,45m.

Tại trạm Cầu 14 - sông EaKrông, Hmax = 302,85; Htb = 302,36m; Hmin = 301,29m.

Tại trạm Đức Xuyên - sông Krông Nô, Hmax = 425,52m; Htb = 424,84m; Hmin = 423,66m.

So với mực nước TB của 11 ngày cuối tháng 03/2017:

Cao hơn 0,02m trên sông Đăk Nông; cao hơn 0,16m trên sông EaKrông; cao hơn 0,48m trên sông Krông Nô.

So với mực nước TBNN cùng thời kỳ:

Trên sông Đăk Nông cao hơn 0,23m; trên sông EaKrông cao hơn 4,21m; trên sông Krông Nô thấp hơn 0,16m.

So với mực nước TB cùng kỳ năm 2016:

Cao hơn từ 0,20 - 0,55m.

2.2 Dự báo 10 ngày giữa tháng 04 năm 2017.

Trong 10 ngày tới, tình hình thủy văn trong tỉnh diễn biến như sau: mực nước trên các sông suối trong tỉnh phổ biến dao động từ 0,10 - 0,30m vào thời kì đầu và cuối, thời kì giữa mực nước có dao động nhỏ. Các sông EaKrông, Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của hồ thủy điện với biên độ từ 1,10 - 1,80m.

So với mực nước TB của 10 ngày đầu tháng 04/2017:

+ Phổ biến cao hơn một ít; Riêng sông Krông Nô thấp hơn từ 0,10 - 0,30m.

So với mực nước TBNN cùng thời kỳ:

+ Trên sông Đăk Nông cao hơn từ 0,10 - 0,25m;

+ Trên sông EaKrông cao hơn từ 4,00 - 4,20m;

+ Trên sông Krông Nô thấp hơn từ 0,35 - 0,55m.

So với mực nước TB cùng thời kỳ năm trước (2016):

+ Phổ biến cao hơn 0,15 – 0,50m

 

PHỤ LỤC

BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 4 NĂM 2017

(Thống kê nhanh theo điện báo)

        Yếu tố

Nhiệt độ không khí (oC )

Mưa

Độ ẩm không khí (%)

Số giờ

nắng

Trạm

Ttb

Txtb

Tntb

Tx

Tn

Lượng       (mm)

Số ngày

Trung

bình

Thấp nhất

(Giờ)

Cầu 14

25,1

31,1

21,5

35,8

20,2

0,6

2

76

42

53,9

Đăk Nông

24,2

30,8

20,4

33,0

18,9

48,6

6

83

48

55,7

Đăk Mil

23,2

28,3

20,2

32,0

18,0

36,5

8

84

50

46,8

Đức Xuyên

 

 

 

 

 

26,0

6

 

 

 

Đăk Mâm

 

 

 

 

 

25,2

5

 

 

 

Đắk Drông

 

 

 

 

 

6,4

6

 

 

 

Nâm N'Jang

 

 

 

 

 

90,6

8

 

 

 

Quảng Sơn

 

 

 

 

 

28,6

8

 

 

 

Đăk Rmăng

 

 

 

 

 

46,2

4

 

 

 

Quảng Khê

 

 

 

 

 

61,0

7

 

 

 

Kiến Đức

 

 

 

 

 

100,2

7

 

 

 

Đăk Ngo

 

 

 

 

 

82,2

6

 

 

 

ĐắkBukSo

 

 

 

 

 

97,8

9

 

 

 

 

BẢNG SỐ LIỆU MỰC NƯỚC 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 04/2017

(Số liệu thống kê nhanh)

Trạm

Sông

Mực nước (cm)

Hmax

Ngày

Hmin

Ngày

Htb

Đăk Nông

Đăk Nông

58770

01

58745

03

58754

Cầu 14

EaKrông

30285

01

30129

03

30236

Đức Xuyên

Krông Nô

42552

09

42366

02

42484

 

 

BẢNG SỐ LIỆU MỰC NƯỚC DỰ BÁO 10 NGÀY GIỮA THÁNG 04/2017

 

Trạm

Sông

Mực nước (cm)

Hmax

Hmin

Htb

Đăk Nông

Đăk Nông

58772

58742

58756

Cầu 14

EaKrông

30283

30135

30240

Đức Xuyên

Krông Nô

42530

42350

42450

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông