DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN/THÁNG

Dự báo khí tượng thuỷ văn từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 01 năm 2018 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 12/01/2018 | 07:55 AM  | View count: 62
I. Tình hình Khí tượng         1.1 Thời tiết 10 ngày đầu tháng 01 . Trong 10 ngày vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu mây thay...

Dự báo khí tượng thuỷ văn từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 01 năm 2018 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 02/01/2018 | 07:48 AM  | View count: 94
 I. Tình hình Khí tượng      1.1 Thời tiết 11 ngày cuối tháng 12. Trong 11 ngày vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu và cuối mây...

Thông báo khí tượng thuỷ văn tháng 01 năm 2018 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 02/01/2018 | 07:32 AM  | View count: 42
I. Tình hình Khí tượng. 1.1 Thời tiết tháng 12 năm 2017. Trong tháng 12 vừa qua, thời tiết các khu vực tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu và cuối, mây thay đổi đến nhiều mây, có...

Dự báo khí tượng thuỷ văn từ ngày 21 đến ngày 31/12/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 21/12/2017 | 03:14 PM  | View count: 150
Tình hình Khí tượng  1.1 Thời tiết 10 ngày giữa tháng 12. Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Ít mây đến mây thay đổi, không mưa, ngày nắng gián đoạn, cá...

Dự báo khí tượng thuỷ văn từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 12 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 11/12/2017 | 04:48 PM  | View count: 113
Tình hình Khí tượng  1.1 Thời tiết 10 ngày đầu tháng 12. Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có...

Thông báo Khí tượng Thuỷ văn tháng 12 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 02/12/2017 | 08:04 AM  | View count: 162
I. Tình hình Khí tượng. 1.1 Thời tiết tháng 11. Trong tháng 11 vừa qua, thời tiết các khu vực tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu có mưa rải rác đến nhiều nơi, có ngày có nơi mưa...

Dự báo khí tượng thuỷ văn từ ngày 01 đến ngày 10/12/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 02/12/2017 | 07:57 AM  | View count: 123
Tình hình Khí tượng  1.1 Thời tiết 10 ngày cuối tháng 11. Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi đến...

Dự báo Khí tượng Thuỷ văn từ ngày 21 đến ngày 30/11/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 21/11/2017 | 01:50 PM  | View count: 165
Tình hình Khí tượng  1.1 Thời tiết 10 ngày giữa tháng 11. Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu và giữa mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có...

Dự báo Khí tượng Thuỷ văn từ ngày 11 đến ngày 21/11/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 13/11/2017 | 07:53 AM  | View count: 172
I. Tình hình Khí tượng      1.1 Thời tiết 10 ngày đầu tháng 11. Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu và cuối mây thay đổi đến...

Nhận định tình hình Khí tượng Thủy văn vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018 tỉnh Đắk Nông (từ tháng 11/2017 đến hết tháng 4/2018)

Ngày đăng 07/11/2017 | 04:35 PM  | View count: 245
I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV VỤ HÈ THU NĂM 2017 1. Nhiệt độ Nhiệt độ trung bình trong toàn vụ Hè Thu 2017 xấp xỉ và cao hơn so với TBNN, cụ thể như sau: - Khu vực phía Bắc tỉnh...

Dự báo khí tưởng thủy văn từ ngày 1-10/11/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 03/11/2017 | 07:15 AM  | View count: 211
I. Tình hình Khí tượng      1.1 Thời tiết 11 ngày cuối tháng 10. Trong 11 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải...

Bản tin thủy văn tháng phục vụ quy trình liên hồ chứa trên sông Krông Nô trong mùa cạn

Ngày đăng 01/11/2017 | 01:40 PM  | View count: 148
  I. Các trị số mưa, mực nước thực đo trong tháng 10/2017 : TT   1    Trạm Sông ...

Dự báo khí tượng thủy văn từ ngày 21-31/10/2017

Ngày đăng 23/10/2017 | 08:16 AM  | View count: 130
 I. Tình hình Khí tượng      1.1 Thời tiết 10 ngày giữa tháng 10. Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có...

Dự báo Khí tượng Thuỷ văn từ ngày 11 đến ngày 20/10/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 11/10/2017 | 10:31 AM  | View count: 158
 I. Tình hình Khí tượng       1.1 Thời tiết 10 ngày đầu tháng 10. Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu nhiều mây, có...

Thông báo khí tượng thuỷ văn tháng 10 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 01/10/2017 | 03:00 PM  | View count: 168
I. Tình hình Khí tượng. 1.1 Thời tiết tháng 09. Trong tháng 09 vừa qua, thời tiết các khu vực tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu và giữa mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào...

Dự báo Khí tượng Thuỷ văn từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 10 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 01/10/2017 | 08:58 AM  | View count: 150
 I. Tình hình Khí tượng      1.1 Thời tiết 10 ngày cuối tháng 9. Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều...

Dự báo Khí tượng Thuỷ văn từ ngày 21 đến ngày 30/9/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 21/09/2017 | 10:52 AM  | View count: 214
I. Tình hình Khí tượng       1.1 Thời tiết 10 ngày giữa  tháng 9. Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu mây thay đổi,...

Dự báo Khí tượng Thuỷ văn từ ngày 11 đến ngày 20/9/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 11/09/2017 | 10:30 AM  | View count: 230
I. Tình hình Khí tượng       1.1 Thời tiết 10 ngày đầu  tháng 9. Trong 10 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây,...

Thông báo khí tượng thuỷ văn tháng 9 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 01/09/2017 | 03:26 PM  | View count: 398
I. Tình hình Khí tượng. 1.1 Thời tiết tháng 08. Trong tháng 08 vừa qua, thời tiết các khu vực tỉnh Đăk Nông phổ biến: Thời kỳ đầu mây thay đổi, có mưa rào rải rác, ngày nắng gián...

Dự báo khí tượng thuỷ văn từ ngày 01-10/9/2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 01/09/2017 | 03:21 PM  | View count: 196
 I. Tình hình Khí tượng      1.1 Thời tiết 11 ngày cuối  tháng 8. Trong 11 vừa qua, thời tiết tỉnh Đăk Nông phổ biến: Mây thay đổi đến nhiều mây,...