THÔNG BÁO/CẢNH BÁO VỀ THỜI TIẾT

Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 04/05/2017 | 03:34 PM  | View count: 59
Vào lúc 13h00 phút ngày 04-05-2017, trên ảnh vệ tinh cho thấy có một vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực huyện Đăk RLấp, trong những giờ tiếp theo khối mây tiếp tục phát triển và mở...

Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 21/02/2017 | 11:44 PM  | View count: 36
Vào lúc 14h 30 phút ngày 21-02-2017, trên ảnh vệ tinh cho thấy có một vùng mây đối lưu đang hình thành trên khu vực phía Nam tỉnh, trong những giờ tiếp theo khối mây tiếp tục phát triển và mở...