Tiêu đề Thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần du lịch Hiểu về trái tim
Nội dung

Ngày 28 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần du lịch Hiểu về trái tim để nghe đơn vị trình bày ý tưởng đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng và Thiền Hiểu về trái tim tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung. Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự và chỉ đạo tại cuộc họp. Tham dự buổi làm việc có Phó chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh  Trương Thanh Tùng, cùng lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Đắk Song, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Công ty Cổ phần du lịch Hiểu về trái tim. Sau khi nghe nhà đầu tư trình bày về ý tưởng đầu tư dự án; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến các đại biểu tham dự cuộc họp; lãnh đạo UBND tỉnh ra thông báo kết luận.

Ngày bắt đầu 06/09/2017
Ngày kết thúc 06/09/2017
Kiểu thông báo Kết luận cuộc họp
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác