Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 04/05/2018 | 09:00  | cms-view-count: 2991

Ngày 03/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện thị xã.

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm đã được sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt  của cấp Ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và sự tham gia tích cực của nhân dân; công tác tổ chức thực hiện được triển khai chặt chẽ, đảm bảo quy trình, thực hiện dân chủ, trung thực, công khai minh mạnh.
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh chiếm 19,26%, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 40,76% và đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 54,40%. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh chiếm tỷ lệ 16,57%, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 34,58%, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 44,45%. Hộ nghèo tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa như Tuy Đức (53,24%), Đắk Giong (56,25%) và tập trung trong vùng đồng bào dân tộc tại chỗ (44,45%).
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn một số hạn chế như: một số địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo còn lúng túng bất cập; công tác điều tra, rà soát và bình xét hộ nghèo còn sai, sót hộ nghèo; một số xã quản lý số liệu hộ nghèo chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng báo cáo số liệu hộ nghèo chưa thống nhất, thiếu chính xác…

Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương cần tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối với việc điều tra, rà soát, xét công nhận hộ nghèo hàng năm, cần phải được thực hiện nghiêm, theo đúng quy trình. Các địa phương không chạy theo thành tích mà bỏ sót hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người nghèo về ý thức tự lực trong lao động sản xuất, thay đổi tư duy, thói quen canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng khoa học để chủ động vươn lên thoát nghèo…


Tấn Lê