Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề "Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số"
cms-publish-date 09/05/2018 | 09:04  | cms-view-count: 4778

Ngày 8/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em; giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh; kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em.
Theo Kế hoạch này, nội dung triển khai gồm: Tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, thời gian triển khai từ ngày 25/5/2018 đến ngày 01/6/2018; Vận động xã hội; Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em; Hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh.
Để Kế hoạch này đạt kết quả cao, UBND tỉnh giao một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 và kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ và ủng hộ nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2018; Tổ chức tập huấn cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở về các chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, tránh tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em tại cộng đồng; kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là tuyên truyền về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Tăng cường chỉ đạo, giám sát của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.
Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bàn giao trẻ em về chính quyền địa phương trong kỳ nghỉ hè; lồng ghép giảng dạy trẻ em kỹ năng thực hiện quyền tham gia, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực; phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước và tai nạn giao thông; hướng dẫn tập huấn kỹ năng cho trẻ em về an toàn trong thế giới công nghệ số.
Sở Y tế: Tổ chức tốt công tác cấp cứu, điều trị cho trẻ em bị tai nạn, thương tích; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật phòng ngừa, ngăn chặn các dịch bệnh lây lan trong dịp hè. 
Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền và đưa tin, bài về các hoạt động liên quan đến Tháng hành động vì trẻ em; tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; nêu gương những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phòng, tránh tai nạn, thương tích trẻ em.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các cơ quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong dịp hè để thu hút sự tham gia của trẻ em, nhằm tạo sân chơi an toàn, lành mạnh, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp nhận tốt học sinh về sinh hoạt tại địa phương, duy trì các hoạt động trong kỳ nghỉ hè; Tổ chức các sân chơi lành mạnh cho trẻ em tại các khu vực công cộng như Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Trung tâm văn hóa các huyện, thị xã, Nhà văn hóa cộng đồng,… bảo đảm an toàn; giáo dục trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình; phòng, chống tai nạn, thương tích đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Rà soát trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để tổ chức thăm và tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Vận động các tập thể, cá nhân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn triển khai các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em như: truyền thông, hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi và kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh; vận động xã hội ủng hộ nguồn lực để thăm và tặng quà, tặng học bổng, đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em; Riêng Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, cần phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức tốt Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

Huy Hoàng