THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại
05/10/2017 | 08:30  | View count: 2728

Ngày 2/10, UBND tỉnh ban hành Công văn gửi các ác Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã về tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và cơ cơ quan chức năng của địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021 bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các tổ chức chính trị xã hội để các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành đúng quy định.

Tổ chức quản lý, rà soát nắm chính xác các hộ nuôi và số lượng chó nuôi trên địa bàn và số chó đến tuổi tiêm phòng, số chó còn sót trong đợt tiêm phòng để cung cấp cho cơ quan Thú y tiêm phòng bệnh dại có hiệu quả, đảm bảo tỷ lệ bảo hộ cho đàn vật nuôi. Yêu cầu chủ nuôi chó cam kết nuôi nhốt (hoặc xích), giữ chó trong khuôn viên của gia đình, khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm và có người dắt chó; chấp hành tiêm phòng vắc xin dại cho chó nuôi.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập đội bắt chó thả rông, chó mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh dại để xử lý ổ dịch dại theo quy định. Ban hành Quy định việc bắt giữ đối với chó thả rông ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị; Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm đối với chủ vật nuôi vi phạm các quy định về phòng, chống bệnh dại và để chó cắn người.

Bố trí kinh phí của địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn, in ấn sổ theo dõi quản lý chó nuôi theo hướng dẫn của ngành thú y. Hỗ trợ tiêm phòng vắc xin dại cho chó tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp UBND các huyện, thị xã rà soát để tiêm phòng bổ sung cho đàn chó nuôi để nâng cao tỷ lệ tiêm phòng; tăng cường theo dõi, giám sát địa bàn để phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh dại xảy ra; lập danh sách hộ nuôi chó hoặc sổ quản lý chó nuôi để quản lý theo đúng quy định. Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, hóa chất để cấp phát kịp thời cho các huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin truyền thông:  Chỉ đạo các cơ quan Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các chính sách của Nhà nước về phòng, chống bệnh dại; quy định về nuôi chó, trách nhiệm của người nuôi chó và quản lý chó nuôi để nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự nguy hiểm của bệnh dại.

Tuyên truyền để người chăn nuôi biết khi nuôi chó phải đăng ký với Trưởng thôn, hoặc UBND các xã, phường, thị trấn và thực hiện xích hoặc nhốt chó, khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó và có người dắt chó; công khai những hộ nuôi chó không chấp hành tiêm phòng vắc xin dại cho chó nuôi trên đài truyền thanh của xã, buôn, bon, tổ dân phố.

Song Nguyên