Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm, long móng trên gia súc
02/11/2017 | 07:53  | View count: 2238

Hiện nay thời tiết đang chuyển mùa và hiện chưa có vắc xin LMLM, trong khi số gia súc được tiêm phòng đợt 2/2016 đã hết thời hạn miễn dịch, nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh LMLM trên địa bàn tỉnh rất cao. Do đó, để chủ động phòng, chống bệnh LMLM phát sinh trên địa bàn tỉnh, UBND ban hành Công văn số 6086/UBND-NN chỉ đạo như sau:
UBND các huyện, thị xã: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác giám sát phát hiện ổ dịch, nhất là tại các khu vực trước đây đã có ổ dịch cũ và những nơi có khả năng, nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017 đúng thời gian, kế hoạch theo chỉ đạo tại Công văn số 5844/UBND-NN ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh. Khi có dịch xảy ra, thực hiện tiêu hủy triệt để gia súc mắc bệnh khi dịch còn ở diện hẹp và áp dụng các biện pháp chống dịch quyết liệt dập tắt nhanh ổ dịch. 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2018. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Phân công cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, giám sát dịch bệnh để xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hoá chất để cấp phát cho các huyện, thị xã triển khai tốt tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017 và dự phòng đầy đủ vật tư hóa chất khi dịch bệnh xảy ra. Duy trì chế độ trực 24/24h tại các Trạm, chốt Kiểm dịch động vật để kiểm soát chặt chẽ việc nhập gia súc vào địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí, tiếp nhận kinh phí để mua vắc xin LMLM thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 về việc hỗ trợ kinh phí năm 2017 cho các địa phương để mua vắc xin lở mồm long móng để tổ chức tiêm phòng kịp thời.
Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền  sâu rộng trong nhân dân về kiến thức pháp luật và các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống dịch bệnh LMLM về quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc, chủ động tiêm phòng vắc xin LMLM nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, hạn chế thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi.

Song Nguyên