Tăng cường công tác quản lý và khai thác cầu treo Đức Xuyên, giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông
10/11/2017 | 02:37  | cms-view-count: 2134

Để nâng cao công tác quản lý, khai thác và bảo trì cầu treo Đức Xuyên, nhằm nâng cao hiệu quả của Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 6336/UBND-CNXD về việc tăng cường công tác quản lý và khai thác cầu treo Đức Xuyên, giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Krông Nô: Tăng cường công tác quản lý và bảo trì theo đúng quy trình bảo trì cầu treo để đảm bảo an toàn cầu; đồng thời tăng cường kiểm tra, theo dõi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi phá hoại cầu, gây nguy hiểm đến tính mạng và an toàn giao thông.

Chỉ đạo chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức về việc gìn giữ và bảo vệ cầu, nghiêm cấm các hành vi người dân và học sinh nhảy từ cầu xuống sông để tắm, nhằm ngăn chặn tai nạn và nguy cơ mất an toàn giao thông có thể xảy ra; đặt các biển báo, biển cấm nhảy từ trên cầu xuống sông để tắm nhằm ngăn chặn tai nạn và nguy cơ mất an toàn giao thông có thể xảy ra.

Giao Sở Giao thông vận tải thường xuyên theo dõi, giám sát chất lượng các cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý theo thẩm quyền các tình huống nhằm bảo đảm chất lượng cầu, đảm bảo an toàn cho người dân; chủ động đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị quản lý cầu trong công tác tuyên truyền, quản lý, bảo trì, khai thác, bảo vệ tài sản các cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Tấn Lê