THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2017
04/05/2017 | 10:01  | View count: 41129

Nhằm chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khống chế, ngăn chặn và dập dịch kịp thời, không để dịch lớn xảy ra trong năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về  phòng, chống dịch bệnh năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Với mục tiêu tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch. Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm và đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ dịch, giảm số mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm không để xâm nhập vào tỉnh. Tăng cường năng lực hệ thống điều trị để phát hiện sớm, thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm biến chứng. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh; phối hợp liên ngành liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra, giám sát các hoạt động tại địa phương và đảm bảo đủ kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch tại các cấp.

Chỉ tiêu đề ra trong năm 2017: 100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời. 100% cán bộ làm công tác thống kê báo cáo bệnh truyền nhiễm được tập huấn về giám sát, công tác thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất lượng và hướng dẫn sử dụng báo cáo bằng phần mềm qua mạng internet. Giảm 5-10% số mắc, chết bệnh truyền nhiễm phổ biến so với trung bình giai đoạn 2011 – 2015.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh giao Sở Y tế  là cơ quan thường trực, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu  xây dựng kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch bệnh trên người cụ thể hàng năm. Trực tiếp chỉ đạo các tiểu ban phòng, chống dịch và các đơn vị sự nghiệp phòng bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch và khi có dịch bệnh xảy ra. Xây dựng ế hoạch đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, dịch truyền, phương tiện bảo hộ, kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động phòng, chống dịch của các đơn vị trực thuộc, tổng hợp tình hình dịch bệnh, báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Các Sở, Ban, ngành, tổ chức đoàn thể xã hội có liên quan: Phối hợp với Sở Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.  

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã căn cứ nội dung kế hoạch này chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan có trách nhiệm quản lý, phát huy vai trò của tổ tự quản, cụm dân cư quản lý chặt chẽ các hộ gia đình trên địa bàn; tích cực tham gia, phát hiện sớm và báo cáo cho y tế cơ sở các trường hợp nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm lưu hành tại địa phương, hướng dẫn thực hành vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường xanh, sạch. Phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh hàng năm trên địa bàn và các phương án hành động theo từng dịch bệnh do các đơn vị chuyên môn tham mưu. Chủ trì và chỉ đạo các tiểu ban thuộc Ban Phòng chống dịch huyện, thị xã tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch của tỉnh và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

 

S.N