Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi
21/11/2017 | 09:49  | cms-view-count: 2029

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

Theo đó, có 6 thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi (3 thủ tục cấp tỉnh và 3 thủ tục cấp xã) được chuẩn hóa, gồm: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi; Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi; Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước; Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước; Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính. Giao Sở Tư pháp, Trung tâm hành chính công tỉnh thực hiện niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; UBND cấp xã niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi tại Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 24/5/5016; Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

H.N