Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
26/01/2018 | 02:36  | cms-view-count: 3572

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải: Ban hành mới 14 TTHC; sửa đổi, bổ sung 95 TTHC (trong đó,  lĩnh vực đường bộ có 64 TTHC, lĩnh vực thủy nội địa 25 TTHC, lĩnh vực đăng kiểm có TTHC); bãi bỏ TTHC.

Sở Y tế:  Ban hành mới 15 TTHC; bãi bỏ 24 TTHC

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết, công khai tại Trung tâm hành chính công theo quy định.

Xem chi tiết tại đây: QĐ 128/QĐ-UBND; QĐ 129/QĐ-UBND

H.N