Tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm trên địa bàn tỉnh vào dịp tết 2018
06/02/2018 | 09:19  | cms-view-count: 3985

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 288/UBND-KGVX về việc bắn pháo hoa nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo đó, việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại khoản 5 Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 10/01/2018, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ, về quản lý, sử dụng pháo và các quy định hiện hành có liên quan để triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết liên quan để tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 bảo đảm an toàn, hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi kết thúc hoạt động (trường hợp địa phương có tổ chức bắn pháo hoa).

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại khoản 5 Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 10/01/2018 để triển khai thực hiện; đồng thời làm đầu mối, liên hệ, tổng hợp công tác tổ chức bắn pháo hoa của các huyện, thị xã, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 12/02/2018 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu 2017).

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, toàn tỉnh có 3 huyện, thị xã sẽ tổ chức bắn pháo hoa phục vụ người dân.

Cụ thể, thị xã Gia Nghĩa sẽ tổ chức bắn vào lúc 0 giờ đến 0 giờ 15 phút, ngày 16/2/2018 (nhằm ngày 1 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018) tại khu vực đảo nổi thuộc lòng hồ Gia Nghĩa; huyện Đắk Mil, bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 15/2/2018 (nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu 2017) tại khu vực Hồ Tây Đắk Mil; huyện Krông Nô, bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 15/2/2018 (nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu 2017) tại Trung tâm Văn hóa huyện.

Tấn Lê